ZAMÓWIENIA ZŁOŻONE DO DNIA 22 GRUDNIA DO GODZINY 12:00 BĘDĄ ZREALIZOWANE PRZEZ ŚWIĘTAMI

Zwroty

Klient będący konsumentem może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni licząc od daty, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 134 t.j. z późn. zm).

Zwrotowi podlegają tylko towary pełnowartościowe, które nie noszą śladów użytkowania.

Warunkiem skorzystania z prawa odstąpienia od umowy jest poinformowanie  Sprzedawcy o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego pisemnego oświadczenia wysłanego pocztą na adres y na adres: Plac Moniuszki 3, 42-350 Koziegłowy lub dołączenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy do zwrotnej przesyłki.

Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy (oświadczenie do pobrania), jednak nie jest to obowiązkowe. 

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy wraz z dowodem zakupu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru Sprzedawcy na własny koszt.

Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysłanych przez Klienta za pobraniem.

W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Klient ponosi koszty dostarczenia oraz koszty zwrotu towaru. 

W przypadku skutecznego odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu zapłaconej przez Konsumenta kwoty pomniejszonej o koszt wysłania towaru do Klienta w terminie 14 dni od dnia  dostarczenia przez Klient zakupionego towaru wraz z oryginałem dowodu zakupu.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, a w przypadku braku takiego wskazania na rachunek bankowy, z którego Klient zapłacił przelewem za zakupiony towar. W sytuacji zapłaty za towar u kuriera i barku wskazania w treści oświadczenia numeru rachunku bankowego do zwrotu zapłaconej kwoty, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przekazem pocztowym na wskazany przy składaniu zamówienia przez Klienta adres zamieszkania na koszt i ryzyko Klienta.

W przypadku odesłania towaru przez Klienta po upływie terminu do odstąpienia od umowy lub w sytuacji, gdy Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest odebrać na swój koszt towar od Sprzedawcy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru ze Sprzedawcą. 

Świerk

 • Świat choinek logo
 • Nasze choinki wyprodukowane zostały z miłości do jakości...

  W proces tworzenia choinek wkładamy całe serce, wykorzystując najnowszą technologię oraz najwyższej jakości materiały. To dzięki naszemu zaangażowaniu choinki sztuczne charakteryzują się ogromnym realizmem, odzwierciedlając drzewka, które można spotkać w naturalnym, leśnym środowisku. Ciągłe podążanie za najnowszymi światowymi trendami sprawia, że produkujemy choinki sztuczne wiernie oddające kolory i wygląd prawdziwych iglastych drzewek.

  Tworzymy magię Świąt...

 • NOVATOM

 • Tomasz Skrobarczyk
 • Plac Moniuszki 3
 • 42-350 Koziegłowy
 • tel.: 507 22 59 59
 • e-mail: info@swiatchoinek.com
 •  
 •  
 • Produkt polski

Copyright © 2011 A. Skrobarczyk. Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie, przetwarzanie i wykorzystywanie zdjęć, tekstów, rysunków oraz wszelkich innych informacji bez zgody autora zabronione.

UWAGA ta strona wykorzystuje pliki Cookie. Zobacz Polityka prywatności, Regulamin, Politykę plików Cookie

Zamknij