ZAMÓWIENIA ZŁOŻONE DO DNIA 22 GRUDNIA DO GODZINY 12:00 BĘDĄ ZREALIZOWANE PRZEZ ŚWIĘTAMI

Reklamacje

Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1025 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

Jeżeli Towar ma wady, Klient jest uprawniony do jego przesłania wraz z pisemną reklamacją oraz dowodem zakupu na adres: Plac Moniuszki 3, 42-350 Koziegłowy.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. 

Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedawcy dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód. 

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady towaru tkwiące w nim w chwili wydania lub wynikłe z okoliczności tkwiących w towarze w chwili wydania, jeżeli wady te zostały wykryte w okresie dwóch lat od dnia dostarczenia towaru do Klienta.

Klient może żądać wymiany wadliwego towaru na wolny od wad albo dokonania jego naprawy.

Sprzedawca jest zobowiązany wymienić Towar wadliwy lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych uciążliwości dla Klienta.

Jeżeli Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta nie usunie wady lub nie wymieni Towaru na wolny od wad, Klient jest uprawniony do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy. Postanowienie nie znajduje zastosowania w stosunkach pomiędzy Sprzedawcą a Klientami niebędącymi konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem normalnego używania jak również za uszkodzenie rzeczy będące następstwem nieprawidłowego używania. Stwierdzenie takich okoliczności będzie stanowiło podstawę do odmowy uznania reklamacji za zasadną.

Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, w pozostałych przypadkach w terminie 30 dni. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną towar zwracany jest na koszt Klienta.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi  w stosunku do Klientów będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia dostarczenia towaru, a Sprzedawca zostanie o niej poinformowany nie później niż w terminie 1 roku od dnia wykrycia wady, a w pozostałych przypadkach, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat, a Sprzedawca zostanie o niej poinformowany niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykrycia wady.

Przy sprzedaży między przedsiębiorcami Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbada towaru niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Świerk

 • Świat choinek logo
 • Nasze choinki wyprodukowane zostały z miłości do jakości...

  W proces tworzenia choinek wkładamy całe serce, wykorzystując najnowszą technologię oraz najwyższej jakości materiały. To dzięki naszemu zaangażowaniu choinki sztuczne charakteryzują się ogromnym realizmem, odzwierciedlając drzewka, które można spotkać w naturalnym, leśnym środowisku. Ciągłe podążanie za najnowszymi światowymi trendami sprawia, że produkujemy choinki sztuczne wiernie oddające kolory i wygląd prawdziwych iglastych drzewek.

  Tworzymy magię Świąt...

 • NOVATOM

 • Tomasz Skrobarczyk
 • Plac Moniuszki 3
 • 42-350 Koziegłowy
 • tel.: 507 22 59 59
 • e-mail: info@swiatchoinek.com
 •  
 •  
 • Produkt polski

Copyright © 2011 A. Skrobarczyk. Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie, przetwarzanie i wykorzystywanie zdjęć, tekstów, rysunków oraz wszelkich innych informacji bez zgody autora zabronione.

UWAGA ta strona wykorzystuje pliki Cookie. Zobacz Polityka prywatności, Regulamin, Politykę plików Cookie

Zamknij